Published Aug 25. 2015 - 1 year ago

Oshorokoma

Salvelinus malma malmax, also known as Dolly Varden
Oshorokoma
Yoshikazu Fujioka