Published Aug 25. 2015 - 3 years ago
Updated or edited Dec 17. 2015

Oshorokoma

Salvelinus malma malmax, also known as Dolly Varden
Oshorokoma
Yoshikazu Fujioka